B** *** T******* S***** ** M***** B******

263天前
单间租房
$1,300
帖子已经删除,并且已经失效。请不要联系!

B T** S* M* B**** 主人房

人$ (W A*****)

冷气,双人床,橱,风扇,网线

近 熟食中心,巴士站,超市,咖啡店,面包店

方便,热闹

请电 ****

本作者共发布了4个广告

狮城新闻